นวัตกรรมเพื่อวงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำยุค 4.0 Smart farm AquaIOT

นวัตกรรมเพื่อวงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำยุค 4.0 Smart farm AquaIOT
DO Realtime คืออะไร
🆗DO Realtime คือเครื่องมือที่จะมาช่วยเกษตรกรเลี้ยงสัตว์น้ำยุค 4.0 ที่เลี้ยงสัตว์น้ำในระบบการเลี้ยง ความหนาแน่นสูง.. เช่นระบบ อนุบาล ระบบการเลี้ยงปลา IPRS… Greenhouse…การศึกษาวิจัยกาเรียน การสอน ทางด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สิ่งแวดล้อม
DO Realtime ทำอะไรได้บ้าง
วัดDO ออกซิเจนที่ละลายในน้ำ
วัด pH รอบวัน
วัดอุณหภูมิ ได้ทั้งในน้ำ และในอากาศ
วัดปริมาณน้ำฝน
วัดความเร็วและทิศทางลม
วัดความชื้นในอากาศ
วัดช่วงแสง
DO Realtime มีประโยชน์อย่างไร
🆗เมื่อ​การเพาะเลี้ยงสัตว์​น้ำเริ่ม​เกิดทางร่วมกับ​เทคโนโลยี​ 4.0 Smart​Farm อนาคตคงแพร่ขยาย​การใช้งาน​ มากขึ้นๆๆ และเมื่อเราได้ค่าคุณภาพน้ำอากาศที่เครื่องวัดให้เราได้แล้ว เราก็สามารถนำมาวิเคราะห์และเตรียมรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ เช่น
🦐ค่าDO คือหัวใจของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่นเดียวกับการที่คนเราหายใจเอาอากาศที่มีออกซิเจนผ่านเข้าปอด ออกซิเจนที่ละลายน้ำ ก็มีความสำคัญต่อสัตว์น้ำเช่นเดียวกัน
🦐ปริมาณน้ำฝน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังฝนตก จะมีผลต่อคุณภาพน้ำรอบวัน เช่น pH Alk. Hardness ความเค็ม ชนิดของแพลงก์ตอน
🦐ค่า pH ที่เปลี่ยนแปลงในรอบวัน ขึ้นอยู่กับ ปริมาณของแพลงก์ตอน ที่มีการสังเคราะห์แสงในตอนกลางวัน และปรีมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ละลายน้ำ ที่เกิดจากกหายใจของสัตว์น้ำ Biomass ของสิ่งมีชีวิตในบ่อ
🦐อุณหภูมิ จะมีผลโดยตรงต่อการกินอาหาร ความเครียด ภูมิคุ้มกันต่ำ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการติดโรคตามมาได้
เน้นคำว่า ระบบการเลี้ยง ความหนาแน่นสูง.. เช่นระบบ อนุบาล ระบบ การเลี้ยงปลา IPRS… Greenhouse…การศึกษาวิจัยการรียน การสอน ทางด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สิ่งแวดล้อม
.
.
.
#SmartFarm #AquaIOT
#MarineLeader
#ช่วยกันเลี้ยงกุ้ง
#กุ้ง #ปลา #ตรวจโรคกุ้ง
#โรคEMS #EMS # DOrealtime

Share:

Post

Added-Values to shrimp with BIO-ASTA”

📣📣Added-Values to shrimp with BIO-ASTA”📣📣 How to improve shrimp color, advertisement, and increase attraction? BIO-ASTA widely distributes in the market for increasing values to the

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจหาเชื้อวิบริโอในการเลี้ยงกุ้งขาวระดับฟาร์ม (Training course)

🔔ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรม เค.พี. แกรนด์ จันทบุรี 🔔 🦐สมาคมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรีได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ✅โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจหาเชื้อวิบริโอในการเลี้ยงกุ้งขาวระดับฟาร์ม (Training course)✅ . 💙กิจกรรมภายในงาน💙 👉ให้ความรู้เกี่ยวกับแบคทีเรียสกุลวิบริโอ 👉ฝึกปฏิบัติการ 👉การวินิจฉัยผล . 💛โดยทาง บริษัท มารีน ลีดเดอร์ 💛 🤝ได้เป็นส่วนหนึ่งในการอบรมการฝึกปฏิบัติการและให้ความรู้แก่ผู้ร่วมงาน 🤝พร้อมทั้งสนับสนุนผลิตภัณฑ์

Future of Shrimp Aquaculture

🔥🦐🦐🔥Future of Shrimp Aquaculture 🔥🦐🦐🔥 “From Covid-19 Crisis to Opportunity” 📣We cannot deny that the COVID-19 crisis has a big impact on Import-Export of the seafood

Contact