อนาคตกุ้งไทย จากวิกฤต สู่โอกาส

👉โควิด -19 ก่อให้เกิดปัญหาการนำเข้าหรือส่งออกต่าง ๆ ในปัจจุบัน พฤติกรรมของผู้บริโภคจะเปลี่ยนไป มีแนวโน้มเป็นการซื้ออาหารพร้อมทาน หรือพร้อมปรุงมากขึ้น ตลาดกุ้งของเราต้องเตรียมพร้อม เพื่อเป็นการตอบรับการเปลี่ยนแปลง หลังจากโควิด-19 เป็นขนาดถุงเล็ก ๆ เพื่อเป็นการปรุงอาหาร 1-2 มื้อ ทำได้หลายเมนู ตามความต้องการของแต่ละครัวเรือนได้เลย
👉นี่คือความท้าทายหลังจากเกิดวิกฤตโควิด-19 สำหรับสินค้าปลาและกุ้ง หลังจากเกิดวิกฤตโควิด – 19 บทเรียนที่ผ่านมา ความเชื่อเดิมของผู้บริโภค เรื่องของสด “ว่ายน้ำได้ คลานได้ เลื้อยได้ เดินได้ ไม่ว่าจะ 2 ขา หรือ 4 ขา” ก็จะเป็นที่นิยมลดลงในจีน จากเหตุการณ์โควิด – 19 ที่ อาหารในตลาดสดจะเปลี่ยนแปลงไป ต้องมีการปรับให้อาหารเพื่อให้ถูกสุขลักษณะ และสุขอนามัยมากขึ้น หรือมีการแปรรูป เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อก่อนการรับประทาน กุ้งต้มจึงถือเป็นอีกตัวเลือก หลังการเปิดประเทศของจีนและประเทศในแถบเอเชีย
👉การเพิ่มมูลค่าสินค้าให้กับตัวกุ้ง เพื่อการส่งออก ตัวกุ้ง เองก็ถือว่าเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูง แต่จะมีมูลค่าสูงยิ่งขึ้น เมื่อเราทำตัวกุ้งดูน่าทาน สีสวยกว่ากุ้งคู่แข่ง ก็ถือเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับกุ้งของเราได้เป็นอย่างดี
.
#covid19
#กุ้งไทย
#ช่วยกันเลี้ยงกุ้ง
#มารีนลีดเดอร์
#MarineLeader

Share:

บทความน่าสนใจ

ติดต่อเรา