Code : G0004

Name : พีดิโอแซค

จุลินทรีย์โปรไบโอติกชนิดหมักเตรียมก่อนผสมให้กิน

ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัมต่อถุง

Lactic Acid Microbiological Product for Aquatic Animal

กลุ่มจุลินทรีย์ผสมในกลุ่ม  Lactic Acid Bacteria (LAB) แบคทีเรียที่เน้นการสร้างกรดแลคติก ที่ให้ผลเป็นพรีไบโอติกและโปรไบโอติก ใช้เป็นสารเสริมชีวณะ

ส่วนประกอบ (cfu/kg):

Lactobacillus spp. 5.0 x 109 
Pediococcus  spp
. 1.0 x 109
Saccharomyces spp. 1.0 x 109

 

คุณประโยชน์

  1. สร้างสภาวะที่เป็นกรดได้ดีเป็นพิเศษจากกรดอินทรีย์ (Organic acid) ในระบบบ่อเลี้ยง ช่วยควบคุมระบบ pH ในบ่อไม่ให้สูง
  2. สร้างกลไกการแข่งขัน ต่อต้านหรือขัดขวางการเข้าเกาะของจุลินทรีย์ที่เป็นโทษ Competitive Exclusion
  3. ช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารกลุ่มไบคาร์บอเนต (2HCO3¯) ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างตะกอนแขวนลอย Flock ทั้งในรูปของระบบบ่อตะกอนแบคทีเรีย heterotrophs Flock และตะกอนของแพลงก์ตอน autotrophs Flock 
  4. สร้างสมดุลของวัฏจักร คาร์บอน:ไนโตรเจน (C:N ratio)

วิธีการใช้

สัตว์น้ำ ใช้ผสมในอาหารสัตว์ ขนาด 5 – 10 กรัมต่ออาหารสัตว์ 1 กิโลกรัม 
กรณีควบคุม pH ในบ่อ ใช้ Pediosac ที่หมักแล้ว 50-100 ลิตรต่อไร่ วันเว้นวัน 
กรณีลดปริมาณวิบริโอ Vibrio spp. หรือการเตรียม Flock ในระบบบ่อเลี้ยง ใช้ Pediosac ที่หมักแล้ว 100 ลิตรต่อไร่ ติดต่อกัน 5-15 วัน

วิธีการเตรียม Pediosac

การหมักสามารถเพื่มจำนวนจุลทรีย์จากการเพาะขยายได้ดี

วิธีการหมักในระบบปิด 100 ลิตร

  1. Pediosac 200 g/บ่อ 1 ไร่  0.2%
  2. รำ 1 kg  1.0%
  3. กากน้ำตาลหรือน้ำตาล 5 kg  5.0%
  4. น้ำ  100 Lite

หมักใส่ถัง  200 ลิตร โดยกวนให้เข้ากัน 20-30 นาที หมักทิ้งไว้ไดยไม่เติมอากาศ 24-36 ชัวโมง

ข้อควรระวัง

-  เก็บไว้ในที่แห้งและเย็น, พ้นจากแสงแดด
-  หลีกเลี่ยงการใช้ร่วมกับยาปฏิชีวนะในระดับรักษาโรค