งานวันกุ้งไทยใต้ล่าง ครั้งที่ 9

ภาพบรรยากาศ งานวันกุ้งไทยใต้ล่าง ครั้งที่9 วันนี้ใครมาทRead more ⟶

การนำงานวิจัย ต่อยอดทางธุรกิจ โดย Marine leader

การนำงานวิจัย ต่อยอดทางธุรกิจ โดย Marine leader “ ในการRead more ⟶

นวัตกรรมเพื่อวงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำยุค 4.0 Smart farm AquaIOT

นวัตกรรมเพื่อวงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำยุค 4.0 Smart farm Read more ⟶

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจหาเชื้อวิบริโอในการเลี้ยงกุ้งขาวระดับฟาร์ม (Training course)

ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรม เค.พี. แกรนด์ จันRead more ⟶