การนำงานวิจัย ต่อยอดทางธุรกิจ โดย Marine leader

การนำงานวิจัย ต่อยอดทางธุรกิจ โดย Marine leader “ ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 (NECTEC Annual Conference & Exhibitions 2018: NECTEC-ACE 2018) ภายใต้แนวคิด “ประเทศไทยก้าวไกล ด้วยงานวิจัยใช้ได้จริง (Practical R&D: Thailand Moves Forward)” วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 ณ ห้องบอลรูม รีเซฟชั่นฮอลล์ โซนเอ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

Share:

บทความน่าสนใจ

ติดต่อเรา