Code : A0001

Name : เรด ดราก้อน

อาหารพ่อแม่พันธุ์กุ้ง ที่มีส่วนประกอบที่จำเป็นต่อการพัฒนารังไข่ของแม่พันธุ์ และการสร้างสเปิร์มของ พ่อพันธุ์

เรด ดราก้อน

ขนาดบรรจุ 7 กกต่อถัง

มีส่วนประกอบที่จำเป็นต่อการพัฒนารังไข่ของแม่พันธุ์ และการสร้างสเปิร์มของพ่อพันธุ์ ผลิตขึ้นเพื่อให้มีลักษณะทางกายภาพและคุณค่าทางโภชนาการคล้ายคลึงกับเพรียง

  1. ปลอดเชื้อ YHV, WSSV, IMNV, MBV, HPV, IHHNV, BP, TSV, NHPB  (100% Bio-security)
  2.  เป็นอาหารเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Sustainable) ไม่ขึ้นกับสภาวะอากาศ
  3.  เก็บรักษาได้นาน  ใช้ง่าย มีความคงตัวในน้ำ ทำให้เกิดของเสียจากอาหารเหลือลดลง
  4.  รักษาคุณภาพน้ำและลดปริมาณเชื้อในระบบพ่อแม่พันธุ์
  5.  เหมาะสำหรับพ่อแม่พันธุ์สัตว์ต่างๆ ได้แก่ กุ้ง ปลา ปูและหอย ทุกชนิด

คุณค่าทางโภชนาการ

โปรตีน    ≥   52.0    %     

ไขมัน      ≥   10.0    %

ความชื้น   ≤   80.0    %

เยื่อใย     ≤   3.0     %

การให้อาหาร เรด-ดราก้อน

ให้ในปริมาณ 7-8% ของน้ำหนักตัวกุ้งต่อวัน โดยแบ่งให้ 1-2 มื้อต่อวัน เพื่อให้ได้ผลดี ควรให้ 2-3 สัปดาห์ ก่อนการตัดตา