Code : F0001

Name : ไบ – โอเมก้า

ไบ – โอเมก้าอาหารเสริมชนิดน้ำ จากการผสมผสานคุณค่าทางโภชนาการของ Marine Oil และ สาหร่าย Schizochytrium spp. ที่อุดมไปด้วยกรดไขมันที่จำเป็น (HUFA; DHA, EPA), Phospholipid และ สารสีแอสต้าแซนทิน 

ขนาดบรรจุ  1 ลิตร/ ขวด

BI-OMEGAไบ– โอเมก้าอาหารเสริมชนิดน้ำ จากการผสมผสานคุณค่าทางโภชนาการของKrill Oil และสาหร่าย Schizochytrium spp.ที่อุดมไปด้วยกรดไขมันที่จำเป็น (HUFA; DHA, EPA),Phospholipidและสารสีแอสต้าแซนทินร่วมกับVitamin complex และ Chelate mineralsผ่านกระบวนการผลิตที่ลงตัว

คุณประโยชน์
ลูกพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อน
1.ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางสรีรวิทยา การเจริญเติบโตการลอกคราบ ช่วยสร้างและสะสมเม็ดไขมันในตับกุ้งในระบบอนุบาล เพิ่มอัตรารอด ความแข็งแรงและกระตุ้นภูมคุ้มกัน
2. เสริมกรดไขมัน (HUFA) และสารสีแอสต้าแซนทิน ให้กับลูกปลาวัยอ่อน โดยเฉพาะลูกปลาทะเลลดอัตราการตายในลูกปลาจากอาการตัวสีเข้ม, ว่ายน้ำควงสว่าน, ตาโปน เนื่องจากการขาดสารอาหารจำพวก HUFA และ Astaxanthin
3. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและลดอัตราการติดเชื้อ ลดอาการตัวคดงอในลูกปลา
ระบบพ่อแม่พันธุ์
1. กระตุ้นความสมบูรณ์เพศในระบบสืบพันธุ์ ระบบฮอร์โมน เพิ่มน้ำเชื้อในตัวผู้ การพัฒนารังไข่ การผลิตเซลล์ไข่ การสะสมไข่แดง เพิ่มอัตราการผสมและอัตราการฟัก

อัตราการใช้
เอ็นริชอาร์ทีเมีย โรติเฟอร์ โคพีพอด
BI-OMEGA 50-80 cc/ อาร์ทีเมีย น้ำหนักแรกฟัก 1 กก. (น้ำหนักเปียก) ผสมลงในถังเพาะอาร์ทีเมียหรืออาร์ทีเมียที่คัดเปลือกแล้ว เปิดลมให้แรงทิ้งไว้ 2-3 ชม. ก่อนนำไปใช้เป็นอาหาร
กุ้ง (บ่อเพาะฟักและบ่อดิน)

1. อาหารเสริมให้ลูกกุ้งระยะซูเอี้ย ไมซิสใช้ BI-OMEGA  1 cc/ น้ำ 1 ตัน ; 2-3 มื้อ/วัน
2. ผสม BI-OMEGA 20-30 cc/ อาหาร 1 กก. ให้ 1-2 มื้อ/วัน

ปลาและลูกปลาทะเล
ผสม BI-OMEGA 20-30 cc/ อาหาร 1 กก. พักในที่ร่มจนแห้งก่อนนำไปให้ลูกปลากิน
การเก็บรักษา
- เขย่าขวดก่อนใช้ ปิดฝาให้สนิท หลังจากเปิดใช้งาน ควรนำไปเก็บไว้ในที่เย็นหรือตู้เย็น 4 °C