Code : C0001

Name : ไบโอ-เอ็มพีแอล

อาหารลูกกุ้งอนุภาคขนาดเล็ก ขนาด 40 µm – 500 µm สำหรับบ่อเพาะฟัก

ขนาดบรรจุ : 1 กก. / ซอง

อาหารลูกกุ้ง ไบโอ-เอ็มพีแอล

คัดสรรวัตถุดิบที่ดีและมีประโยชน์ อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนการ เช่น โปรตีนจากสัตว์ทะเล กรดไขมัน โอเมก้า 3 (DHA, EPA) จากสาหร่ายทะเล  วิตามิน, แร่ธาตุ ผ่านกระบวนการผลิตด้วยขั้นตอนและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ได้อาหารที่มีขนาดสม่ำเสมอ ลดปริมาณฝุ่นผงที่ติดมากับเม็ดอาหาร

คุณสมบัติพิเศษ

Pอาหารมีลักษณะที่เบา แขวนลอยและคงตัวในน้ำได้ดี

Pมีความน่ากินและกระตุ้นการกินดี อีกทั้งลูกกุ้งสามารถย่อย ดูดซึมและสามารถนำสารอาหารไปใช้ได้ดี
Pเบอร์ 1 ขนาด 30-80 µm สามารถใช้เป็นอาหารเสริมควบคู่กับการใช้แพลงก์ตอนในระบบซูเอี้ย - ไมซิส ได้เป็นอย่างดี
Pอาหารมีสีเข้ม (เทา – น้ำตาล) ทำให้เช็คกุ้ง เช็คอาหารได้ง่าย
Pสีของตับกุ้งออกสีน้ำตาล – ดำ ชัดเจน
Pเสริมสร้างคววามแข็งแรง อัตราการเจริญเติบโต อัตรารอด ภูมิคุ้มกันและปริมาณเม็ดไขมันในตับ
Pรักษาคุณภาพน้ำ ควบคุมปริมาณแอมโมเนีย ไนไตรด์และปริมาณวิบริโอในน้ำ

คุณค่าทางโภชนาการ

โปรตีน ≥ 50 %      ไขมัน ≥ 8 %      กากใย  ≤ 3%   ความชื้น ≤ 9 %   

ขนาดและอัตราการใช้

-  สามารถใช้ BIO – MPL สลับกับการใช้แพลงตอน อาร์ทีเมียหรืออาหารจำพวกเฟลกได้
- ควรเช็คอาหารทุกๆ 2-3 ชั่วโมง เพื่อปรับปริมาณอาหารในมื้อต่อๆ ไป